رویداد استارتاپی نانو فناوری

برگزاری استارت آپی نانو فناوری با ارسال 28 ایده جدید
1402/12/24 پنج شنبه - 09:50

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات کاشان برگزار کرد:
رویداد استارت آپی نانو فناوری با ارسال 28 ایده از کل کشور توسط مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات کاشان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان، وحید کاظمی رییس مرکز آموزش خانه کارگر تشکیلات کاشان با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت این تعداد ایده از نقاط مختلف کشور از جمله دانشگاه کاشان، صنعتی اصفهان ، خواجه نصیر و بررسی صورت گرفته در نهایت ۱۱ تیم به مرحله نهایی راه یافته و در روز برگزاری رویداد در حضور داورانی از دانشگاه کاشان و ستاد نانو کشور بژبه ارائه ایده خود پرداختند. رییس مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر کاشان ادامه داد: پس از داوری نفرات برگزیده معرفی شدند و به نفر اول رویداد مبلغ ۱۲ میلیون تومان و نفر دوم مبلغ ۱۰ میلیون تومان و نفر سوم مبلغ ۸ میلیون تومان اعطا شد؛ همچنین جایزه ویژه طرح تجاری شده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان توسط پارک علم و فناوری به یک تیم شرکت کننده اعطا شد. کاظمی ادامه داد: ستاد نانو کشور یک جایزه یکصد میلیونی به دو تیم شرکت کننده اهدا کرد و چهار تیم نیز بعد از گذراندن یک دوره رایگان ۲۰ میلیون تومانی و دوماهه که توسط ستاد نانو برگزار می گردد با تشخیص این ستاد جایزه یکصد تومانی دریافت خواهند نمود. وی ادامه داد: همچنین ستاد نانو به سه تیم برتر این رویداد گرند نانو را اعطا می کند .

رویداد استارتاپی نانو فناوری دانشگاه علمی کاربردی کاشان
رویداد استارتاپی نانو فناوری دانشگاه علمی کاربردی کاشان
رویداد استارتاپی نانو فناوری دانشگاه علمی کاربردی کاشان
رویداد استارتاپی نانو فناوری دانشگاه علمی کاربردی کاشان
رویداد استارتاپی نانو فناوری دانشگاه علمی کاربردی کاشان
رویداد استارتاپی نانو فناوری دانشگاه علمی کاربردی کاشان

X
X
×